Villa Orevägen
 
Tillbyggnad förstukvist
Arcade Arkitekter