Arcade Arkitekter

Villa Malung


Ombyggnad terrrasser, nytt glastak
och omgestaltning av fasader.
Tidigare träfasad ersatt med puts
och vissa inslag av cederträ samt
rostfri ståndfalsad plåt

Arcade Arkitekter  Arcade Arkitekter
Arcade Arkitekter