Välkommen till Arcade Arkitekter
Vi tillhandahåller arkitekttjänster, byggnadsarkitektur och inredning för företag och privata kunder där kundens visioner och önskemål sätts i focus. Vi har lång och bred erfarenhet av olika projekt från idé till färdig projektering. Vi samarbetar med konsulter inom konstruktion, VVS, el och värmeteknik samt kvalitetsansvarig.

Till vänster kan du ta del av några projekt som vi utfört.

Roger Malmström, arkitekt SAR/MSA
Villa Malung Garage 2 Garage Olson

 Sjövillan

 Villa Brandter
 Villa Sjöberg

 Villa Björkman

Villa Hostettler, Schweiz

Villa Alfa 

Villa Brodda

Villa Framnäs

Orevägen

Villa Lansryd

Villa Wallén

Friggebod

Garage/växthus

Växthus

Villa Isaksson 

Kök Sierra

Kök Sjögren

 Glasbutik

Ulvhälls Herrgård

Hotellinredningar

Sandhamn

Golfklubb, Tyskland

 Bostäder Renggli, Schweiz

Bostöder & butiker, Schweiz 

 Bostäder Buttisholz Schweiz

Yamaha Agent, Schweiz 

Ulrich Möbler, Schweiz

 Huber lager & kontor, Schweiz

Träbro, Dalarna